ДИНОЗАВРИТЕ И БИБЛИЯТА

by Ken Ham on Юни 24, 2008
Also available in Türkçe, Deutsch, English, Italiano, and Français
Share:

Вярно ли е, че историята на динозаврите е обвита в тайна?

Някаква тайнственост обгръща динозаврите. Откъде са се появили? Дали са еволюирали? Наистина ли са живели преди милиони години? Какво се е случило с тях? Дали днес все още живеят някъде? Виждал ли е някога човек жив динозавър?

И децата, и възрастните са еднакво очаровани от тези тайнствени чудовища. С времето са били създадени много книги и филми, с цел да се удовлетвори по някакъв начин неутолимата жажда за информация относно тези загадъчни създания. Въпреки това, в тази тема няма нищо загадъчно, ако разполагате с някои ключови данни, които като цяло не са широко известни, а напротив - са държани далеч от вниманието на широката публика.

Нека заедно да се обърнем към историята на динозаврите и да разгледаме някои удивителни факти, свързани с тяхното съществуване, които отговарят на много въпроси относно тези “ужасни гущери”.

Съществували ли са в действителност динозаврите?

Да, динозаврите действително са бродили по Земята в далечното минало! Изкопаемите останки от динозаври, намерени по целия свят, а също и костите на динозаври, които са изложени в много световни музеи, където всеки може да ги види, явно свидетелстват за това. Учените са успели да възстановят множество скелети на динозаври и по този начин са ни дали една сравнително добра представа за това, как са изглеждали те.

Кога са били открити динозаврите?

Историята за откриването на динозаврите започва през двадесетте години на деветнадесети век, когато английският лекар Гидеон Мантел намерил няколко необикновени зъба и кости в една каменоломна. Мантел забелязал, че в тези останки имало нещо особено и той даже помислил, че е открил съвършено нова група влечуги. До 1841 г. били открити около девет разновидности от тези

необикновени влечуги. В това число два вида, наречени мегалозавър и игуанодон.

Точно по това време, известният британски учен (и креационист)1, доктор Ричард Оуен измислил наименованието “динозаври”, т.е. “ужасни гущери”, защото именно такъв бил образът, който той си представял, наблюдавайки техните гигантски кости.

Кое прави динозаврите “особени”?

Освен огромните размери на някои динозаври, главната черта, която ги отличава от другите влечуги (например от крокодилите) e разположението на техните крайници. Позата при динозаврите била напълно изправена, подобна на позата при млекопитаещите. При болшинството от другите влечуги крайниците се намират в положение подходящо за пълзене. Например, сравнете “походката” на крокодила с походката, да кажем, на кравите. Динозаврите са се движили подобно на кравите, като техните крайници са поддържали тялото им отдолу. Крокодилите ходят “на пресекулки”, тъй като техните крайници са разположени от двете страни на тялото им.

Колко големи са били динозаврите?

Някои от тях са били не по-големи от пиле, а други дори и по-малки. Разбира се, имало е динозаври, достигащи гигантски размери, като, по някои изчисления, те са могли да тежат до 80 тона и са достигали височина повече от тринадесет метра!

Средният размер при динозаврите обаче е бил вероятно колкото този, примерно, на един малък кон.

Кога са живели динозаврите?

Повечето списания и учебници, а също научно-популярните филми и статии във вестниците ни представят добре познатата история, че динозаврите са живели преди милиони години. Според твърденията на учени, поддържащи еволюционната теория2, динозаврите са царували на Земята преди сто милиона години и са умрели преди шестдесет и пет милиона години. Въпреки това, трябва да припомним, че учените не изкопават каквото и да било от земята с табелки, на които е упомената възрастта на изкопаемото. Те просто намират мъртви динозаври (т.е. техните кости), а на тези кости няма залепени етикети с бележки за възрастта им. Цялата тази идея за милиони години еволюция се явява, всичко на всичко, версията на еволюционистите за миналото. Нито един учен не е бил очевидец на това, как динозаврите са царували в своя предполагаем “Век на динозаврите”. Нещо повече - в действителност няма нито едно доказателство, че Земята и изкопаемите, които се

намират в нея съществуват от милиони години. Нито един учен не е наблюдавал как са измрели динозаврите. Учените само намират кости от динозаври тук и сега, а понеже много от тях приемат теорията за еволюцията, те се опитват да обяснят историята на динозаврите според своите собствени възгледи.

Учените, които се наричат креационисти3, имат друга версия за това, кога са живели динозаврите. Те смятат, че могат да разбулят всяка така наречена “тайна” относно динозаврите и да покажат как научните свидетелства поддържат картината за миналото, основана на данните и твърденията, съдържащи се в Библията.

Библията е уникална книга, дадена от Бога (или по-точно сборник от книги) и тя твърди, че всеки неин автор е бил вдъхновен от Бога за написването именно на това, което е искал да ни каже Създателят на всичко съществуващо. И всичко това е било направено за нас, за да можем ние да знаем откъде сме произлезли (ние и динозаврите), защо и за какво съществуваме и какво ще бъде нашето бъдеще. Първата книга на Библията - Битие, ни разказва за това, как са възникнали вселената и животът. В книгата Битие е казано, че Бог е сътворил всичко съществуващо - земята, звездите, слънцето, луната, растенията, животните и първите двама души.

Макар и в Библията да не е казано точно преди колко време Бог е създал света и неговите обитатели, ние можем приблизително точно да пресметнем кога е станало това. Можем да го направим чрез изучаването на Библията, като отбелязваме някои интересни за нас места:

  1. Бог е направил всичко, което съществува за шест дни, като с това е установил един модел за нас хората. Затова и нашата седмица се състои от седем дни (както пише в Изход 20:11). Бог работил шест дни и на седмия си починал. По-нататък хората, изучаващи Библията, ще ви кажат, че еврейската дума “ден”, използвана в първа глава на Битие, може да означава само обикновен ден в контекста, в който е използвана.
  2. Казва ни се, че Бог създал първия мъж Адам и първата жена Ева на шестия ден. Имаме адекватни данни от книгата Битие за това, кога са се родили техните деца и децата на техните деца. Тази генеалогия е отбелязана през цялото протежение на Стария Завет, включително чак до времето на Христос. Съвършено ясно е, че тези родословия не са се простирали в протежение на милиони години.
  3. Ако си послужим с тези данни и приемем, че Исус Христос - Божият Син е дошъл на Земята преди около 2 000 години, стигаме до заключението, че сътворението на Земята и на всички животни (вкл. динозаврите) е станало преди не повече от няколко хиляди години (най-вероятно преди не повече от 6 000 години), но в никакъв случай милиони. По такъв начин, ако Библията е права, динозаврите трябва да са живели само преди няколко хиляди години .

Откъде са се взели динозаврите?

Еволюционистите заявяват, че динозаврите са се появили в резултат на процес на еволюция, който продължил няколко милиона години. Според тях един вид животни, в течение на продължителен

период от време, бавно се превръщал в друг, който е станал сам по себе си отделен обособен вид. Например, те вярват, че в резултат на такъв процес, животните, принадлежащи на вида земноводни са се изменили и са се превърнали във влечуги ( вкл. и динозаврите). Ако това наистина се е случило, то значи, че в преходната фаза от амфибии (земноводни) към влечуги трябва да са живели милиони същества, които да се намират, според своя строеж, “между” амфибиите и влечугите. По този начин, показател за вероятността за съществуването на еволюция се явява количеството намерени “преходни форми”, както ги наричат. Обаче много експерти по изкопаемите признават, че нито една от намерените “преходни форми” не е призната за безспорна. Ако динозаврите са произлезли от амфибиите, тогава трябва да имаме свидетелства за този процес във вид на изкопаеми животни, които биха били частично динозаври и частично нещо друго. Но никакви доказателства за това не са били намерени досега. Нещо повече, ако отидете, в който и да е музей, ще видите реконструкции от вкаменелостите на динозаври, които се явяват “сто процента динозаври”, а не нещо средно. Там няма да видите динозавър на една четвърт, на половина или на деведест и девет процента, а всички те ще са 100% истински динозаври!

В Библията се казва, че Бог е сътворил всички сухоземни животни в шестия ден на сътворението. Понеже динозаврите се явяват сухоземни животни, то те също би трябвало да са сътворени в този ден, заедно с Адам и Ева (Битие 1:24-31). Ако Бог е замислил и сътворил динозаврите, то те би трябвало да имат всичко необходимо за предназначението си и

за това, за което са били създадени. Това значи, че трябва да са били “стопроцентови динозаври”. И това точно съвпада със свидетелството на намерените изкопаеми от динозаври.

Еволюционистите заявяват, че нито един човек не е живял едновременно с динозаврите. Но Библията ясно потвърждава, че динозаврите и хората трябва да са съществували по едно и също време. И действително, както и сами скоро ще се убедите, съществуват много факти, които го потвърждават.

ДНИТЕ НА СЪТВОРЕНИЕТО СПОРЕД ПЪРВА ГЛАВА НА КНИГАТА БИТИЕ
Ден 1Ден 4
(1:3-5)(1:14-19)
светлинасветила
Ден 2Ден 5
(1:6-8)(1:20-23)
вода и небериби и птици
Ден 3Ден 6
(1:9-13)(1:24-31)
земя и растениязверове и човеци

С какво са се хранили динозаврите?

Библията ни казва (в Битие 1:29-30), че отначало животните (и първите хора) са били вегетарианци. В първоначалното творение не е имало нито едно месоядно животно. Нещо повече, не е имало смърт. Това бил абсолютно безупречен свят, в който животните (вкл. динозаврите) и Адам и Ева живеели в пълна хармония, като се хранели само с растителна храна.

За съжаление това не продължило дълго. Адам се разбунтувал против своя Творец, което довело в света греха (Битие 3:1-7, Римляни 5:12). Поради този бунт Адам, както и всички негови потомци (вие и аз) загубили правото си на живот в общение със святия (безгрешен) и праведен Бог. Божието наказание за греха била смъртта.

Библията ясно ни учи, от Битие до Откровение (т.е. отначало до край), че до момента, в който Адам съгрешил, в света не е имало смърт, нито за животните, нито за хората. (Погледнете някои от многочислените пасажи в Писанията, които говорят за това, като например Римляни 5:12, Битие 2:17, Битие 1:29-30, Римляни 8:20-22, Деяния 3:21, Евреи 9:22, 1 Коринтяни 15, Откровение 21:1-4, Откровение 22:3). Това значи, че до появата на греха не може да са се образували никакви вкаменелости от останки на животни (вкл. динозаври).

След като Адам съгрешил и животните и хората започнали да умират. Светът се променил, като се изпълнил със съперничество и смърт. Светът, който някога бил прекрасен, сега се измъчвал под тежестта на наказанието, наложено му от неговия Творец

(Битие 3:14-19). Но Бог също така обещал да ни даде начин за плащане на греха, така че човекът да може да се върне отново към Него.

Защо намираме изкопаеми останки от динозаври?

В шеста глава на книгата Битие четем, че всяка плът (човек и животно) “се обхождаше развратно на земята” (Битие 6:12). Възможно е хората и животните да са се убивали взаимно. Може динозаврите да са започнали да унищожават другите животни и хората. Във всеки случай, Библията описва света като “развратен”.

Поради тази развратеност Бог решил да унищожи света чрез Потопа (Битие 6:13), но Той предупредил единствения праведен човек, когото наричали Ной, да построи гигантски кораб (ковчег), така че всеки вид сухоземни животни (а това трябва да включва и динозаврите), заедно с цялото семейство на Ной да се спасят на борда на ковчега, докато Потопа опустошавал цялата Земя (Битие 6:14-20).

Някои мислят, че динозаврите са били твърде големи, или че са били твърде много, за да са се събрали всички на кораба. Но всъщност не са съществували толкова много различни видове динозаври. Разбира се днес ние използваме стотици различни наименования, защото с много от тях се наричат обособени фрагменти от кости или скелети на един и същи вид динозаври, намерени в различни страни. Така, че е логично да предположим, че динозаврите от един и същи вид, но различен пол, размер и разновидност, са получили различни наименования. Например погледнете какво е

разнообразието от разновидности и размери при кучетата, но въпреки това те всички принадлежат на един и същ вид - вида куче! В действителност е възможно да са съществували по-малко от петдесет вида динозаври.

Бог поставил в ковчега по една двойка от всеки вид сухоземни животни (от някои по седем) (Битие 7:2-3, 8-9) и не е имало никакви изключения. Това значи, че динозаврите също би трябвало да са били в ковчега. Макар и на този гигантски кораб да е имало достатъчно място за големи животни, възможно е в него да са били взети животни в детска възраст, на които е предстояло да съзреят и да бъдат в състояние по-късно да се размножават.

Е, а какво се е случило с всички останали сухоземни животни, които не влезли в ковчега? Те просто са се удавили. Много от тях са били погребани под тонове кал, докато бушуващите води са покривали Земята (Битие 7:11-12, 19). Благодарение на това бързо погребение, болшинството от тези животни би трябвало да се съхранят във вид на изкопаеми вкаменелости. Ако това се е случило по този начин, то ние трябва да имаме потвърждение във вид на милиони мъртви същества, погребани в земните пластове (формирани от тиня образувала се при потопа) по цялата Земя. Именно това и намираме.

Между впрочем, по всяка вероятност Потопът по времето на Ной се е случил най-много преди около 4500 години. Креационистите считат, че това е причината за формирането на многочислени слоеве от изкопаеми по цялата Земя (допълнителни слоеве изкопаеми са се оформили от последващите наводнения във времето след Потопа). По този начин изкопаемите останки на динозаври са се формирали

преди всичко в резултат на Потопа - преди около 4500 години, а не преди милиони години.

Кога са умрели динозаврите?

Ако различни видове динозаври са преживели Потопа, те би трябвало да са излезли от ковчега и да са продължили да живеят в “следпотопните” времена.

В Библията, в книгата Йов 40:15-24, Бог описва пред Йов (който е живял след Потопа) огромен звяр, който му е бил добре известен. Това гигантско животно “веемот” (от еврейски) е описано като “изящното дело Божие” и е възможно да е било най-голямото от всички сътворени сухоземни животни. Поразително е, че в описанието му се казва, че “клати опашката си като кедър”! Макар някои тълкуватели на Библията да казват, че това може да е бил слон или хипопотам, ако погледнем реално, описанието на това животно подхожда повече на някакъв динозавър от рода на Брахиозавъра. Ясно е, че слоновете и хипопотамите нямат опашка, приличаща на кедрово дърво!

Всъщност в Библията има много малко описания на животни, направени толкова детайлно. Въпреки представите на повечето хора, животните, които сега наричаме динозаври, се споменават в Библията по-често от много други зверове! И така, след Потопа динозаври от всички породи са живели заедно с хората.

Споменават ли се динозаврите в древните исторически документи?

Интересно е да се отбележи, че думата “дракон”, твърде често се среща в Стария Завет. В повечето случаи бихме могли да заменим думата “дракон” с думата “динозавър” и това би подхождало много добре към контекста. Креационистите считат, че динозаврите са били наричани дракони, преди думата “динозавър” да бъде измислена през 19 век. Не би трябвало да очакваме, че ще намерим думата “динозавър” в такива преводи на Библията като

“Кинг Джеймс” (1611 г.), тъй-като те са били издадени много преди думата “динозавър” да е влязла в употреба. Въпреки това, в различни библиотеки по целия свят, се намират множество старинни документи с истории, в които срещаме детайлни описания на дракони и техните срещи с хората. Удивителното (а от гледна точка на креационистите и напълно оправдано) е, че голяма част от описанията на тези дракони съвпада с описанието, което дават съвременните учени на такива динозаври, като например тиранозавъра. За съжаление еволюционистите не признават тези свидетелства като надеждни. Защо? Само защото те не вярват, че хора и динозаври са живели по едно и също време! Само, че колкото повече изследваме историческите свидетелства, толкова по-ясно се убеждаваме, че в ръцете си имаме потресаващо доказателство, че драконите са били реални животни, много приличащи на съвременните реконструкции на динозаври. Фактът за тяхното съществуване се потвърждава също така от разказите на различни хора, живели само преди няколкостотин години.

Какво се е случило с динозаврите?

Еволюционистите действително използват своето въображение с пълна сила, за да отговорят на този въпрос. Тъй като те вярват, че динозаврите “управлявали” света преди милиони години, след което изчезнали милиони години преди появата на човека , на тях им се налага да изобретяват различни теории, за да обяснят “тайнственото” им изчезване. Разглеждайки тези теории, можем да се удивим от размаха на множеството идеи относно измирането на динозаврите. Ето неголяма част от тези хипотези:

Динозаврите са умрели от глад, те са умрели от преяждане, били са отровени, ослепели са от катаракт и не могли да се размножават повече, млекопитаещите изяли яйцата им. Други причини, които се изтъкват, включват следните предположения: вулканично изгаряне, отровни газове, комети, слънчеви петна, метеорити, масово самоубийство, запек, паразити, умопобъркване (и изглупяване), изменения в състава на атмосферата и т.н.

Очевидно еволюционистите не знаят какво точно се е случило и се хващат за всяка сламка. В неотдавна публикуваната еволюционистка книга за динозаврите - “Новият възглед за динозаврите”, авторът прави следното заявление:

“Сега стигаме до важния въпрос. Какво е станало причина за смъртта на всички тези животни в един определен момент от времето, примерно, преди шестдесет и пет милиона години? Предлагани са десетки причини, за да се отговори на този въпрос, някои от тях сериозни и обосновани, други доста

фантастични, останалите - по-подходящи за шега. Ежегодно хората предлагат нови теории в отговор на тази загадка. Проблемът е в това, че ако можем да намерим дори една причина за смъртта на всички динозаври, тя би трябвало да е повлияла и на всички други животни, обитаващи земята и морето, и във всички случаи би трябвало да обясни как са загинали само някои от животните, докато всички останали продължават щастливо да си живеят оттогава, та до днес. Уви, не съществува такова обяснение.” (Алан Чариг, стр.150)

Само, че има едно обяснение. Ако елиминираме предполагаемия еволюционен сценарий на събитията, ако се избавим от милионите години и приемем Библията на сериозно, можем да намерим обяснение, което подхожда на фактите и на здравия разум.

По време на Потопа множество морски обитатели загинали, но някои оцелели. Въпреки това, всички сухоземни животни, които не били на борда на ковчега, също загинали, но представителите им на борда на ковчега оцелели и точно те заселили света след Потопа. Последните (вкл. и динозаврите) намерили един нов свят, доста различен от допотопния. Вследствие на такива фактори като:

  1. борбата за намиране на храна, която вече не била толкова изобилна
  2. други катаклизми
  3. хората, ловуващи за храна (или за забавление) и
  4. изчезването на предишните места за обитаване, много видове животни постепенно измрели. Животните, които сега наричаме “динозаври”, също се оказали в това число. Статистиката показва, че голямо количество животни измират всяка година. Историята на Земята показва, че измирането, а не

образуването на нови видове животни (както твърди теорията за еволюцията), се явява доминиращият процес.

Ще видим ли въобще някога жив динозавър?

Най-вероятно отговорът на този въпрос е отрицателен ... но все пак? ...Някои учени смятат, че е възможно неголям брой динозаври да са се съхранили в недостъпните джунгли, защото и досега ние продължаваме да откриваме нови видове животни и растения в труднодостъпните места, където изследователската работа е била невъзможна до неотдавна. Обнадеждаващо е и това, че туземните жители в някои страни описват животни, много приличащи на динозаври.

Разбира се, дори и някой да намери жив динозавър, креационистите не биха били удивени от това. Еволюционистите обаче ще трябва да обяснят догматическите си изявления, че не е възможно човекът да е живял по едно и също време с динозаврите. Подозирам, че тогава ще кажат нещо от рода, че динозавърът е оцелял, защото е попаднал в такъв забравен и отделен район, който не е претърпял никакви изменения за всичките милиони години. Работата е там, че независимо от това, какво ще намерим, независимо от това, как то ще противоречи на идеите на еволюцията, еволюционистите винаги ще скалъпят някакъв “отговор”, защото еволюцията не е наука, не е факт. Еволюцията е вяра!

Какви уроци можем да научим от историята на динозаврите?

Когато разглеждаме костите на динозаврите, те ни напомнят, че смъртта не е била част от първоначалния акт на сътворението. Всъщност, смъртта е нахлула в света, когато първият човек не се покорил на Бога. Библията ни говори, че понеже всички ние сме потомци на Адам, ние също сме грешни: “Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха“ (Римляни 5:12); “Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,” (Римляни 3:23). Ние трябва да разберем, че причината за присъствието на злото в света е грехът, защото човекът се разбунтувал срещу Бога.

Можем също да си спомним, че Бог, Който е създал всичко съществуващо, включително и динозаврите, е Съдия на Своето творение. Той осъдил бунта на

Адам и наказал света, изпращайки в него смъртта. Адам бил предупреден за последствията от непокорството на Божията заповед, да не яде от плода на едно определено дърво: “ Но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.” (Битие 2:17).

Динозаврите също така могат да ни напомнят, че Бог осъдил греха във времето на Ной и изтребил развратения свят чрез Потопа, в резултат на което загинали милиони живи същества. Библията ни учи, че Той ще съди света още веднъж, но този път с огън: “А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите нажежени ще се стопят и земята, и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.” (2 Петрово 3:10).

Ние също така трябва да знаем, че след този огнен съд, Бог ще сътвори ново небе и нова земя: “А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда” (2 Петрово 3:13). И на какво ще прилича тази нова земя? “Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.” (Откровение 21:4)

Казва ни се също, че мнозина няма да бъдат допуснати в тази нова земя, но ще бъдат обречени на вечно страдание: “А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.”

Като хора грешни от зачатието си (Псалм 51:1), ние не можем да живеем заедно със Святия Бог и сме осъдени на вечно отделяне от Него. Но Бог по чудесен начин е осигурил път за спасение от греха. Библията ни учи, че Бог е приготвил съвършена жертва, нужна, за да понесе наказанието за греха на хората. Сам Божият Син, Който сътворил целия свят (Колосяни 1:16), дошъл на Земята, като потомък на Адам, за да понесе смъртта като наказание за греха. “Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят.” (1 Коринтяни 15:20-22)

Господ Исус Христос умря на кръста, но на третия ден Той възкръсна, побеждавайки смъртта, за да

може всеки, който повярва в Него и Го приеме в живота си, да се върне към Бога и завинаги да живее с Твореца. “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:” (Йоан 3:16). “Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.” (1 Йоан 1:9).

Библията ни предупреждава, че тези, които не повярват, че Христос се пожертва за тях и не признаят грешната си природа и нуждата си от изкупление, също ще живеят вечно, но ще бъдат отделени от Бога в място за страдание, което в Библията се нарича ад. А тези, които посветят живота си на Господа - колко чудна новина има за тях! Какъв чудесен Спасител! Какво чудесно спасение в Христос - Създателя.

Ако вие, читателят на тази книжка, искате да научите повече за това, как можете да бъдете спасен, за да прекарате вечността с Бога - нашия Творец, молим, пишете ни на някой от посочените адреси.

За автора : Кен Хам често говори по радиото и на различни семинари, където се ползва с голяма популярност. Кен е австралиец и в момента е изпълнителен директор на служението “Отговорите са в Битие”, чиито център се намира във Флорънс, Кентъки. Кен е автор на две детски книжки за динозаврите, а също и на няколко книги за възрастни читатели, включително “Книга за битието и упадъка на нациите”, а също и “Лъжата- еволюция”.

Целта на служението “Отговорите са в Битие” е да прослави Бога като Създател и да потвърди правдивостта на библейските описания за нашия истински произход, историята на света и човечеството.

Част от тази история се явява печалното повествование за бунта на Адам, който донесъл в света смърт, страдание и отделяне от Бога. Последствията от това трагично събитие ни обкръжават от всички страни. За щастие Благата вест се състои в това, че Бог е направил нещо, за да ни избави.

“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:” (Йоан 3:16)

Исус Христос - Създателят, бидейки Сам безгрешен, понесе върху Себе Си наказанието във вид на смърт и отделяне от Бога, за да удовлетвори праведните изисквания на светостта и правосъдието на Своя Отец. Затова “Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.” (Йоан 3:18).

За да научите повече за това, какво казва Библията за вечния живот, молим, пишете ни или позвънете в най-близкия офис на “Отговорите са в Битие”- адресът се намира на вътрешната страна на корицата.

Footnotes

  1. Креационисти - учени, считащи, че всичко, съществуващо е създадено от Бог, а не е резултат от еволюция.
  2. 2За в бъдеще ще ги наричаме еволюционисти.
  3. 3От английската дума “creation”, което значи “сътворение”.

Help Translate

Please help us provide more material in Bulgarian.

Help Translate

Visit our English website.